Welkom bij Gimotion
Welcome to Gimotion
Gimotion
Biografie
Gi-Recovery
Coaching
Workshops
Niveau workshops
Presentaties
Actief of passief?
Bibliotheek
Media
Agenda
Contactformulier
Gastenboek
Contact
Bevriende websites
Algemene voorwaarden

 

 

Voorwaarden en regelingen Gimotion

1. Kosten

De kosten van de cursus Gi-Connect bedragen 150 euro (excl. BTW) per lesdag.
De cursusprijs is inclusief lesmaterialen. Deze worden in delen verstrekt tijdens de lessen.

2.Aanmelden, bedenktijd en annuleringsregeling

Aanmelden kan te allen tijde. Wanneer er voldoende aanmeldingen (minimaal 6) zijn om op één locatie een workshop te verzorgen wordt er een datum vastgesteld.

Bedenktijd: tot en met zeven werkdagen na de dag van inschrijving kan de inschrijving kostenloos ongedaan gemaakt worden door gimotion op de hoogte te stellen. Dit mag schriftelijk, per telefoon of per e-mail. De annulering is pas geldig op het moment dat Gimotion deze ook daadwerkelijk per e-mail heeft bevestigd.  

Annuleringsregeling: Annuleren van deelname aan een cursusdag kan tot twee dagen voor aanvang van de cursusdag en dient hetzij schriftelijk, per e-mail of telefoon te gebeuren. Er blijven dan € 25,- administratiekosten verschuldigd.
Restitutie van lesgelden achteraf is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

3. Rechten en geheimhouding informatie

Het copyright van de lesmaterialen berusten bij Giovanni Montalto (Gimotion), evenals de eventueel extra verstrekte oefeningen en teksten. De lesmaterialen zijn bedoeld voor eigen gebruik door de cursisten en mogen niet zonder overleg met en voorafgaande schriftelijke toestemming Giovanni Montalto (Gimotion) op enigerlei wijze aan anderen worden doorgegeven.
Persoonlijke informatie van deelnemers die door het bijwonen van de lessen naar buiten komt blijft binnen de groep, en mag niet op enigerlei wijze aan derden worden doorgegeven. Schending van de plicht tot geheimhouding kan tot beëindiging van deelname aan de opleiding leiden.

4. Wijze van betaling

De betalingen vinden plaats á contant op de lesdag zelf, tenzij anders overeengekomen.

5. Inhoud van de opleiding

De Gi-Connect opleiding bestaat uit 4 niveau’s. (A, B, C en D) Elk niveau bestaat uit 4 cursusdagen. Tussen twee cursusdagen zit een termijn van ongeveer 4 tot 6 weken.

6.Voorwaarden voor deelname en aansprakelijkheid

Er is geen voorwaarde voor deelname aan de Gi-Connect opleiding. De Gi-Connect opleiding is een opleiding waarin kennis en oefening op het gebied van persoonlijke ontwikkeling op basis van kwantumfysica overgedragen wordt. De opleiding kan sterk veranderend werken op persoonlijk gebied. Gimotion verleent steun bij de veranderingsprocessen maar is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke beslissingen die de deelnemer neemt in zijn of haar leven. Gimotion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van oefeningen, het lezen van teksten, het ontvangen van Gi-Recovery behandelingen of de onjuiste toepassing van het geleerde zonder supervisie of toestemming.
Gimotion is eveneens niet verantwoordelijk voor de resultaten van behandelingen die door deelnemers aan de opleiding aan derden buiten de groep gegeven worden.
In geval van wangedrag, het in gevaar brengen van zichzelf, van mededeelnemers, docenten of medewerkers van Gimotion, of het zich ongepast of onveilig gedragen van een deelnemer, kan tot onmiddellijke ontzegging van de toegang tot de opleiding en het pand worden overgegaan. Een klachtenregeling via een onafhankelijk derde is van toepassing.Extra individuele begeleiding bij Gimotion behoort tot de mogelijkheden.Hiervoor wordt het individuele tarief in rekening gebracht.

7. Studiebelasting

De studiebelasting voor de training van Gimotion is geheel naar eigen inzicht. Het gaat om het toepassen van het geleerde in de praktijk en het is aan de cursist in welke mate hij of zij dit wil doen.

8. Aanwezigheid en inhaal-regeling

Alle cursusdagen worden steeds in overleg met de cursisten vastgelegd. Mocht men onverhoopt op het laatste moment niet kunnen, dan vervalt deze cursusdag. Mocht de cursist alsnog de informatie van deze dag willen, dan dient dit te gebeuren in een persoonlijk consult á 100 euro per uur. Het aantal uren zal per cursist verschillend zijn en wordt in overleg van te voren vastgelegd.Indien er op een andere locatie, of ander tijdstip dezelfde cursus gegeven wordt, is er ook de mogelijkheid hierbij aan te sluiten.

9. Certificering

Een cursist kan in principe op elk moment stoppen met de opleiding. Hij of zij zal dan een certificaat ontvangen van het hoogst bereikte totale blok waaraan de cursist heeft deelgenomen.

10. Docent

De docent bij de opleiding Gi-Connect is Giovanni Montalto (Giomotion), eventueel bijgestaan door een co-docent in opleiding. De co-docent heeft minimaal de volledige opleiding bij Gimotion doorlopen. Er is maandelijks overleg tussen de hoofddocent en de co-docent

11. Opleidingsplaats en bereikbaarheid

De opleiding wordt gegeven op diverse locaties in Nederland en België en eventueel andere landen. De locatie wordt ruim van te voren gecommuniceerd.

12. Maaltijden

Tijdens de cursusdagen worden geen maaltijden verstrekt. Er is de mogelijkheid tot het zetten van koffie en/of thee, water en/of frisdrank. Eventueel lunch of diner zijn voor rekening van de cursist. De cursist heeft ook de mogelijkheid zelf zijn of haar maaltijd mee te nemen en te nuttigen op de cursuslocatie.

 

to Top of Page

KvK nummer 51107317 - BTW-nummer NL782573654B01 alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, reis- en verblijfskosten